Husudviklingsudvalg

Henrik Sørensen 
Formand
Mark Agerlund
2127 9316 4038 2525
Send en mail Send en mail
Jesper Kristensen 
Chefgreenkeeper
2898 7640
Send en mail

Kontaktperson for Husudviklingsudvalget til Bestyrelsen: Kim Christensen

Kommissorium for Husudviklingsudvalg

Formål og mål:

Husudviklingsudvalget har til formål at løbende foreslå tilpasninger af bygningerne på Christianshøj med det formål at sikre et attraktivt og funktionelt miljø for medlemmer, gæster og ansatte.

Organisation:

Udvalgets arbejde ledes af en udvalgsformand, udpeget eller godkendt af bestyrelsen. Der er 4-6 personer i udvalget, herunder klubmanager og chefgreenkeeper, hvor sidstnævnte har budgetansvar for vedligeholdelse af bygningerne på Christianshøj.

Opgaver:

  1. Foreslå ændringer i bygningsmassens layout med skyldig respekt for input fra arkitekter m.fl.
  2. Opsyn med bygningsmassens tilstand
  3. Foreslå overordnede planer for vedligeholdelse af bygningerne
  4. Have ansvar for og foreslå ændringer i den indvendige udsmykning og møblering af klublokalerne.
  5. Sikring af, at der udarbejdes 5-års planer for vedligeholdelse af bygningsmassen.
  6. Sikring af, at bygningsmassen udvikles i overensstemmelse med myndighedskrav, herunder lokalplaner.
  7. Sikring af, at nødvendige lovgivningsmæssige konsekvenser for bygningsmassen identificeres og vurderes tilstrækkeligt tidligt til, at en meningsfuld dialog med myndighederne kan gennemføres.
  8. Indstille det kommende års handlingsplaner for bygningsmassen tilknyttet investeringsbudget til bestyrelsen.

Driftsmæssige opgaver:

Udvalget har ingen driftsmæssige opgaver, idet ansvaret for bygningernes daglige drift samt drifts- og vedligeholdelsesbudget ligger hos chefgreenkeeper i et samarbejde med klubmanager. Chefgreenkeeper har ligeledes ansvaret for, at implementering af udviklingsprojekter ikke overstiger godkendt budget.

Klubmanager godkender og attesterer alle fakturaer og har over for bestyrelsen ansvaret for budgettets overholdelse.

Klubmanager indgår aftaler vedr. renovation, rengøring og andre serviceaftaler.

Budgetansvar:

Husudviklingsudvalget er ansvarlig for eget udvalgsbudget.

Reference:

Hududviklingsudvalget refererer til klubbens bestyrelse via klubmanager.

Leverance:

Husudviklingsudvalget udarbejder udviklingsplaner og tilhørende budgetter for bygningerne til bestyrelsen. Husudviklingsudvalget udarbejder forslag til eget budget til bestyrelsen.

Udvalgets beretning til klubbens Årsrapport.

Kontaktflader:

Chefgreenkeeper, Forpagter Restaurant, Sekretariat.