Begynderudvalg

   
 Eugene Spiro 
Formand
Inger Frankel
Kontakt til
Regel & Dommerudvalg
 2789 0433  2681 9932
 Send en mail  Send en mail
Susanne Bech Ove Larsen
 2612 8406  2224 4315
 Send en mail  Send en mail
Susanne Clausager Leif Mårtensson
2226 8246 4013 2788
 Send en mail  Send en mail
Susanna Vitagliano Steen Hagensen
 2628 0474  2880 7131
 Send en mail  Send en mail
Arne Kristensen Lars Bech
 2631 8600 2144 9160
 Send en mail Send en mail

Kontaktperson for Begynderudvalget til Bestyrelsen: Klubkoordinator.

Kommissorium for Begynderudvalg

Formål og mål:

 1. Få alle nye medlemmer uden DGU-kort igennem et forløb, hvor målet er at kunne give dem national spilleret. Dette ved at gennemføre aktiviteter på shortgamebanen og kaninturneringer, som kan kvalificere nye medlemmer.
 2. Arrangere Blå Mandags-turneringer, således at spillere med handicap under 54 afslappet kan vænne sig til at deltage i turneringer, lære andre spillere at kende og deltage i det til turneringerne arrangerede sociale samvær.

Organisation:

Begynderudvalget ledes af en udvalgsformand. Udvalgsformanden er udpeget eller valgt/godkendt af Bestyrelsen. Herudover består udvalget af 6-7 medlemmer, da der er mange praktiske gøremål i forbindelse med aktiviteterne i udvalget.

Driftsmæssige opgaver:

 • Afholde introduktionsmøder for nye medlemmer, herunder lokalebestilling
 • Fastlægge kriterier for deltagelse i kaninturneringer
 • Sammensætte et hold kvalificerede faddere og turneringsledere til kaninturneringerne samt bistå Regel- og Dommerudvalg i regel- og etiketteundervisning af begyndere.
 • Kontrollere scorekort
 • Administrere turneringer via Golfbox
 • Udarbejde input til sæsonstart og til årsafslutning og være repræsenteret ved det årlige Stormøde
 • Gennemføre begynder-aktiviteter på klubbens shortgamebane
 • Gennemføre Blå Mandag turneringer kombineret med Kaninturneringer et antal gange årligt. Turneringerne gennemføres som en kombination, hvor alle spillere med national spilleret og kaniner lærer hinanden at kende i kraft af efterfølgende fælles spisning og præmieoverrækkelse
 • Orientere sig om status på klubbens begyndere via Golfbox

Budgetansvar:
Begynderudvalget udarbejder et budget på diverse aktiviteter som godkendes af Sekretariatsleder i VGK. De kombinerede Blå Mandag- og Kaninturneringer gennemføres i store træk ved deltagernes egenbetaling, så udgiften til denne del er begrænsede.

Udvalgsformanden indstiller budgettet til Sekretariatsleder til sikring af den nødvendige uddannelse af udvalgets medlemmer.

Reference:
Begynderudvalg refererer til Bestyrelsen via Klubkoordinator.

Leverancer:
Turneringsplan til godkendelse af Klubkoordinator.

Udvalgets beretning til klubbens Årsrapport.

Udvalgets budgetforslag til Sekretariatsleder.

Kontaktflader:

Golfcaféen i forbindelse med planlægning af spisning ved turneringer.

Proshop for hjælp med præmier og assistance med tildeling af spillerettigheder til nye spillere

Sekretariatet for udskrivning af startlister og scorekort til turneringer samt diverse andre støtteopgaver.

Mere information fra begynderudvalget kan du finde under medlemsområdet.