Baneudviklingsudvalg

Finn Holm Nielsen
Formand
Mogens Risvang
2480 9330 2577 4396
Send en mail Send en mail
Jesper Kristensen
Chefgreenkeeper
2898 7640
Send en mail

Kontaktperson for Baneudviklingsudvalg til Bestyrelsen: Søren Boye Nielsen

Kommissorium for Baneudviklingsudvalg

Formål og Mål:

Udvalgets hovedopgave er at sikre den fortsatte udvikling af baneanlægget.

Organisation:                                                                                                                                                 

Udvalgets arbejde ledes en formand valgt eller godkendt af Bestyrelsen. Herudover består udvalget af 4-6 medlemmer inkl. Chefgreenkeeper og klubmanager.

Driftsmæssige & Udviklingsmæssige opgaver:

  1. beslutte ændringer i baneanlæggets layout, herunder placering af bunkere, træer, øvrig beplantning, vandløb etc. med skyldig respekt for input fra banearkitekter m.fl.
  2. sikre at baneanlægget udvikles i overensstemmelse med myndighedskrav, herunder lokalplaner.
  3. sikre identificering og vurdering af lovgivningsmæssige konsekvenser for golfbaneanlægget tilstrækkelig tidligt til, at en meningsfyldt dialog med myndighederne kan gennemføres.
  4. sikre udarbejdelse af en plejeplan for de enkelte huller i et tæt samarbejde med chefgreen­kee­pe­ren.
  5. indstille det kommende års handlingsplaner for banen til golfklubbens bestyrelse.

Budgetansvar:

Klubmanageren har over for Bestyrelsen ansvaret for budgettets overholdelse og orienterer løbende chefgreenkeeperen om budgetopfølgningen i forhold til banens drift og investeringer. Formanden for Baneudviklingsudvalget modtager kopi af budgetopfølgningen. Bestyrel­sens forhåndsgodkendelse skal indhentes, såfremt væsentlige ændringer til de godkendte planer og budgetter er nødvendige.

Reference:

Baneudviklingsudvalget refererer direkte til klubbens bestyrelse.

Leverance:

Plejeplan for de enkelte huller, som udarbejdes i samarbejde med chefgreenkeeper.

Udvalgets beretning til klubbens årsrapport.

Udvalgets budgetforslag til bestyrelsen.

Kontaktflade:

Regel- og Dommerudvalg

Baneoversigt